ZAJEDNICE UKLJUČUJU
Inicijativa za univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u zajednici

Za lokalnu samoupravu

Alat za procjenu resursa lokalne zajednice za pružanje socijalnih usluga

procijeni resurse
Za pružatelje i korisnike socijalnih usluga

Alat za procjenu usklađenosti socijalnih usluga sa standardima kvalitete

procijeni usklađenost