Zašto?

Projekt ZAJEDNICE UKLJUČUJU: Inicijativa za univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u zajednici bavi se problemom nejednakosti u pristupu osnovnim socijalnim uslugama u različitim dijelovima zemlje za ranjive skupine korisnika kao što su djeca, mladi i obitelji u riziku od socijalne isključenosti, osobe s invaliditetom, starije osobe, građani koji žive u siromaštvu. Dostupne i kvalitetne socijalne usluga, poput savjetovanja i pomaganja, osobnih asistenata i asistenata u nastavi, organiziranog stanovanja ili drugih usluga podrške za integraciju u zajednicu, temelj su društvene uključenosti, zaštite dobrobiti i kvalitete života ranjivih osoba. U Hrvatskoj ove osnovne socijalne usluge nisu jednako dostupne svima kojima su potrebne jer se u njihovo planiranje i organizaciju nedovoljno uključuju lokalne zajednice i oni koji takve usluge u zajednicama pružaju.

Što i kako?

Proveli smo istraživanje kako bi došli do podataka o stvarnoj dostupnosti pojedinih socijalnih usluga u zajednicama u Hrvatskoj. S velikim brojem stručnjaka koji pružaju socijalne usluge proveli smo konzultacije kako bi se postigao konsenzus o tome koje su osnovne socijalne usluge koje trebaju biti dostupne svima kojima su potrebne u njihovoj lokalnoj zajednici. Dodatnim analizama utvrdit ćemo što je sve potrebno za organizaciju takvog modela socijalnih usluga na razini lokalne zajednice: financijska sredstva, ljudski potencijali te oprema i infrastruktura. Razvili smo digitalni alat, koji su vam dostupni na ovoj stranici, koji će lokalnim zajednicama i stručnjacima olakšati procjenu resursa kojima raspolažu kako bi omogućili dostupnost osnovnih socijalnih usluga svima kojima su potrebne kao. Na ovoj stranici vam je dostupan i alat kojim možete procijeniti koliko su usluge koje pružate, koristite ili financirate (ako ste predstavnik općine, grada ili županije) usklađene sa standardima kvalitete.

Organizirati ćemo edukacije za predstavnike općina i gradova, ustanova i organizacija koje pružaju socijalne usluga kako bi s razvijenim modelom organizacije socijalnih usluga upoznali što veći broj stručnjaka i onih koji donose odluke na različitim razinama. Želimo osnažene lokalne zajednice koje preuzimaju značajniju ulogu u planiranju i organizaciji socijalnih usluga svojim građanima, bolju koordinaciju i povezivanje resursa kojima zajednica raspolaže. Formirati ćemo koaliciju – Inicijativu za univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge, koja će zagovarati promjene u planiranju i organizaciji socijalnih usluga na nacionalnoj razini.

Projekt traje od 1. prosinca 2020. do 31. svibnja 2023. Ukupna vrijednost projekta je 165.730,00 €. Iznos financiranja iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj je 149.157,00€. Projekt sufinanciraju Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Grad Zagreb.

Partneri

Rehabilitacijski centar za stres i traumu

Pravni fakultet–Studijski centar socijalnog rada, Sveučilišta u Zagrebu

Einurð ehf., Reykjavík, Island

Kontakt

RCT Zagreb
Kvaternikov trg 12, Zagreb
+385 01 464 1342
info@rctzg.hr